Leenderstrijp

Winkel

De winkel van Strijp is eigenlijk de voortzetting van het kruidenierswinkeltje dat Lientje Bax in 1915 dreef in de boerderij van vader Jan, in die tijd ook wethouder. Nadat de school in 1895 was opgeheven heeft Jan er heel hard aan gewerkt om die weer terug te krijgen op Strijp. Veel ouders hadden er genoeg van om hun kinderen over een slechte weg naar de nonnenschool in Leende te sturen. Jan wist vier van de zeven gemeenteraadsleden over de streep te halen. Maar toen één raadslid zich wegens ziekte liet vervangen sloeg dat om in in drie tegen vier. Bax smeedde samen met andere strijpenaren het plan voor een nieuw te bouwen katholieke school. Hij droeg zelfs de winkel over aan het schoolbestuur om met de winst de exploitatiekosten van de school te verlichten.

Na Strijperstraat 36 zat de winkel nog in het woonhuis op nr 44 en daarna in een stenen kippenhok op de huidige plek. Het winkelpersoneel was in dienst van het schoolbestuur.
Vanaf 1920 werd de school door de overheid bekostigd maar de winkel is als coöperatie blijven bestaan. Pas in 1935 werd het karakteristieke winkelpand gebouwd. Op de gevel kwam met sierlijke letters "RK COOP ST JAN" te staan.
Tijdens de oorlogsjaren werd de school gevorderd voor inkwartiering van duitse soldaten. De schoolklassen verhuisden toen tijdelijk naar de bovenverdieping van de winkel en naar een timmerwerkplaats.

Vanaf 1988 wordt de winkel in zijn geheel verpacht aan een zelfstandige ondernemer, meestal een inwoner van Leenderstrijp. Waarschijnlijk is in die tijd de naam op de gevel opnieuw geschilderd waarbij "RK" is verdwenen.

Sinds 2005 zijn Leo en Willeke de uitbaters. Inrichting en assortiment werden aangepast. Zo hebben ze er nu ook groente, fruit, belegde broodjes, vers ijs en warme koffie. Passerende fietsers en wandelaars worden gelokt met een zithoek tussen beukenheggetjes.