Leenderstrijp

Kapelleke

Leenderstrijp had vroeger zijn eigen kerk, maar die viel wel onder de parochie van Leende. Al in de 15e eeuw stond op de plek van het kapelleke een groter kerkgebouw met twee altaren. De geschiedenis van de kapel en die van het gilde zijn met elkaar verbonden. Zo hield het gilde processies rondom de kapel.
In het torentje hingen ooit twee klokjes, maar toen de kapel in verval raakte hebben strijpenaren ze verstopt in een boerderij aan het Kaetsveld. Totdat het gerucht ging dat ftranse gendarmes ze wilden komen halen om er kanonnen van te gieten. Stiekem werden de klokjes naar de heide gebracht en in een ven gegooid, het Klokkeven. Als je er tijdens kerstnacht voorbij loopt kun je ze nog horen luiden.
Het Klokkeven of Klein Hasselsven is een rond ven met een eilandje in het midden. Volgens wetenschappers is dat een natuurverschijnsel uit de ijstijd, maar volgens de overlevering is het eilandje ontstaan toen de baron aan de jachtopziener opdracht gaf de klokjes te gaan zoeken.
Rond 1850 is de huidige kleine kapel gebouwd. Toen zijn waarschijnlijk ook de 21 linden en 20 eiken geplant die nu een imposante oprijlaan vormen. Vanaf 1935 wordt het onderhoud van de kapel door het gilde gedaan.

Op 24 juni, de naamdag van schutspatroon St Jan, organiseert het gilde een openluchtmis bij de kapel. Volgens traditie laten de strijpenaren dan hun St Janstros zegenen die ze tevoren in het veld hebben geplukt: St Janskruid, korenbloem, margriet, koekoeksbloem, vergeetmijnietje, gras, roos en viooltjes. Zo'n tros naast de huisdeur geeft bescherming tegen boze geesten en blikseminslag.