Leenderstrijp

Coöperatieve Beregenings Vereniging "de Zandberg" G.A.

Anno 2008 is de coöperatie de laatste operationele beregeningsvereniging in Nederland. Deze documentaire is gemaakt bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan en de 80e verjaardag van Piet van Meijl.
Piet heeft vele jaren lang een prominente rol gespeeld als "pompbediende", zoals hij het zelf noemt. Hij nam die taak destijds over van zijn schoonvader. Hij zorgt ervoor dat de installatie in het voorjaar bedrijfsklaar gemaakt wordt, dat storingen of lekkages in het leidingnet verholpen worden, dat de pomp simpelweg draait als het nodig is. Gelukkig kan Piet daarbij rekenen op de steun van Hendrik en Pieter. En op Thea met haar onverbeterlijke "bekske koffie mit 'n kuukske".
De film vertelt het verhaal van de beregeningsvereniging, maar schetst en passant ook de sfeer ten huize van Piet en Thea. Iedereen praat echt plat Linds en nee, er zijn geen ondertitels.

Een bloemlezing uit de notulen van ledenvergaderingen:
In 1958 ontvouwde Rijkslandbouwconsulent ir P.J. Lardinois in Bondshotel de Win te Leende zijn plannen om een coöperatieve beregeningsvereniging op te richten. Het was de derde in Nederland.
De coöperatie bestond uit locale combinaties van aangesloten boeren, ieder met een eigen put, pomp en leidingnetwerk. Voor de pomp werd type ER22 uitgekozen met een 20pk motor à fl 1350, de bron was een LT44P van fl 2825. De garantie op het geheel bedroeg 10 jaar.
Voor het pomphuisje op het terrein van één der leden werd een stelpost van 500 gulden opgenomen in de begroting. Later werd toch besloten het huisje zelf te gaan bouwen. Ook de sleuven voor de leidingen werden zelf gegraven, eerst met de ploeg, waarna alles door de leden met de schop werd bijgewerkt en op diepte gebracht.
De gemeente verleende vergunning voor het leggen van buizen onder de weg, doch de kosten hiervan zouden fl 0,25 per jaar bedragen, welke men aan de gemeente moest voldoen. Bij het passeren van de oprichtingsacte feliciteert notaris Claessens de leden met de nieuwe coöperatie "omdat hierdoor God's aarde nog meer vruchten kan gaan voortbrengen".
De beregeningsinstallatie wordt op 12 mei 1958 in werking gesteld. Het bestuur besluit de officiële opening in juni te laten plaatsvinden en daarbij de voorzitter van de NCB uit te nodigen. Achteraf blijken de totale kosten van de plechtigheid in totaal fl 363,07 te hebben bedragen. Dat is nogal fors, en daarom wordt voorgesteld om de NCB en de Boerenleenbank om een bijdrage te vragen!

Opnames 2002 en 2004, montage september 2008.
Copyright © Joost Janssen
Duur: 16 minuten Afspelen